Saiyuki OAV - Original Sound Tracks

 

01 - Opening 857 kb
02 - Saiyuki no theme 3.84 mb
03 - Tougenkyou no theme 3.94 mb
04 - Drama 1.43 mb
05 - Mukokuseki kafe nite (at coffe) 3.85 mb
06 - Ensui no theme 3.55 mb
07 - Haikyo no machi 3.55 mb
08 - Drama 1.14 mb
09 - Sanzou ikkou ga yuku 2.77 mb
10 - Youkai shutsugen! 2.74 mb
11 - Gyuumaoo ~ gahutaama no tema 5.04 mb
12 - Drama 1.53 mb
13 - Issei chidai no hattari sakusen 2.61 mb
14 - Ikkenrakuchaku 652 kb
15 - Drama 1.20 mb
16 - Saiyuki no theme - ushinatta jikan no nakani 3.92 mb
17 - Drama 1.17 mb
18 - Matsuri 1.18 mb
19 - Kanashimi no Meifa ~tabitachi~ 2.51 mb
20 - Saiyuki no theme - piano solo 4.00 mb